Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego z wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez Daniela Jańczyk pełnomocnik inwestora – adres do korespondencji: Elen s.c. Karbowski, Długoński ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV na działce nr 77, 82/2, 58 obręb geodezyjny Grabowiec oraz na działce nr 305 obręb geodezyjny Szemud, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.32.2017