Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.34.2017 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr 187/6, 190, 699/13, 699/12, 699/7, 699/8, 699/9, 699/10, 699/11 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2017