Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego Nr GN.6733.36.2017 z dnia 13.11.2017r. rozpatrywane na wniosek z dnia 12.12.2017r. Pana Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Kielno oraz Pani Sylwii Malek zam. przy Os. Wybickiego 26/49, 83-300 Kartuzy dla: budowy sieci wodociągowej na działce nr 100, 99/12, 150/3 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.36.2017