Obwieszczenie nr GN.6733.31.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr 205/36, 205/58, 421, 205/62 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.31.2017