Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w polegającego na: „Poszerzenie eksploatacji oraz przeróbki piasku ze żwirem ze złoża „Głazica IV„” na terenie działek nr 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 94, 95/3, 95/4, 95/6, 95/7 w miejscowości Głazica i działek nr 831/14, 831/16 w miejscowości Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Obwieszczenie GO.6220.17.2017