OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 302, 270, 262/4, 262/5 wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr 262/7, 262/8, 262/9, 262/10, 262/11 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.35.2017