Obwieszczenie GN.6733.34.2017 zawiadamiające, że w dniu 29.12.2017r. po rozpatrzeniu wniosku Pana Edwarda Brzeskiego zam. przy ul. Myśliwski Dwór 3, 84-208 Kielno wydana została decyzja nr GN.6733.34.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 187/6, 190, 699/13, 699/12 wraz z przyłączami do działek nr 699/7, 699/8, 699/9, 699/10, 699/11 obręb geodezyjny Kielno, gm. Szemud.

Obwieszczenie GN.6733.34.2017