Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej, jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej z kontenerem”, która będzie zlokalizowana na terenie działki nr 24/56, obręb Koleczkowo, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie.

Obwieszczenie GO.6220.14.2017.9