Obwieszczenie GN.6733.33.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji dnia 12.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.33.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karczemki ul. Przyleśna na działkach nr 348/21, 349, 348/15, 343/1, 338/1, obręb geodezyjny Dobrzewino, gm. Szemud oraz na działkach nr 492, 494/4, 479/11 obręb geodezyjny Chwaszczyno, gm. Żukowo

Obwieszczenie GN.6733.33.2017