Obwieszczenie GN.6733.31.2017 z dnia 09.01.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Milewczyk oraz Pana Tomasza Pożarowszczyk dnia 09.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.31.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr 205/36, 205/58, 421, 205/62 obręb Geodezyjny Dobrzewino, gm. Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2017