Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Gruba zam. przy ul. Otalżyńskiej 15, 84-217 Donimierz zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.35.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokazacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr 302, 270, 262/4, 262/5, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10, 262/11 obręb geodezyjny Donimierz, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.35.2017