Obwieszczenie informujące, że po rozpatrzeniu wniosku p. Ryszarda Lademan zam. przy ul. Łąkowej 7, 84-208 Donimierz oraz p. Sylwii Malek zam. przy Os. Wybickiego 26/49, 83-300 Kartuzy zawiadamia się, że w dniu 18.01.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.36.2017 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działkach nr 100, 99/12, 150/3 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.36.2017