Obwieszczenie GN.6733.4.2018 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską zam. przy ul. Reja 18/37, 82-300 Elbląg w związku z budową gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 322, 112/2, 252/1 obręb geodezyjny Dobrzewino, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.4.2018