Obwieszczenie GN.6733.5.218 z dnia 15.02.2018 zawiadamiające, że w dniu 15.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o/Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Rynkowską zam. przy ul. Reja 18/37, 82-300 Elbląg w związku z budową gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/12, 58/6, 58/60, 58/52 obręb geodezyjny Kielno, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2018