Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 19.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 19.02.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Damazego Dęby zam. przy ul. Uczniowskiej 29/15, 81-612 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 29, 94, 93/7, 93/8 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.6.2018