Obwieszczenie GN.6733.34.2016.2017 z dnia 20.02.2018r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 323/6 obręb Częstkowo, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.34.2016.2017