Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul. Oliwskiej 48, 84-208 Kielno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 8/15, 8/26, 8/25 obręb geodezyjny Kowalewo, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2018