Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 22.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 22.02.2018r. został wszczęte na wniosek Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 1/12, 1/17, 265/5 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2018