Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działek nr 335/25, 338, 301, 302, 303/2, 303/1, 307, 308, 271, 280, 272, 320/9, 262/12, 264, 321, 270, 318, 262/4, 262/1 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud

Obwieszczenie GN.6733.11.2018