Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działek nr 373/1, 377/1, 377/2, 382/3, 382/4, 378/5, 383, 384, 378/1, 378/6, 379, 381, 369/10, 373/2, 382/1, 382/2, 380, 310 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.9.2018