Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 27.02.2018r. zawiadamiające, że w dniu 27.02.2018r. zostało wszczęte z Urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działek nr 324, 325, 326, 514, 336, 335/1, 335/2, 311, 312, 313, 320/9, 321, 337 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2018