Obwieszczenie nr GN.6733.8.2018 z dnia 26.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 1/12, 1/17, 265/5 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gm. Szemud Urząd Gminy Szemud informuję, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2018