Obwieszczenie GN.6733.2.2018 z dnia 26.03.2018r. zawiadamia się, że w sprawie inwestycji budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 169/17, 169/13, 169/14, 170, 171/11, 169/8, 169/9, 169/10, 169/11, 169/12, 169/16, 169/18, 169/20, 169/21, 169/22 obręb geodezyjny Bojano, gm. Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pani Romy Płaskota zam. przy ul. Skwer Kościuszki 17-19B/70, 81-370 Gdynia zawiadamia się że w dniu 26.03.2018 wydana została decyzja nr GN.6733.2.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.2.2018