Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 28.03.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 100, 21/2, 21/55, 21/18, 21/14, 21/15 obręb geodezyjny Koleczkowo, gm. Szemud Urząd Gminy Szemud informuję, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2018