Obwieszczenie GN.6733.10.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min.12,00 m na terenie działki nr 324, 325, 326, 514, 336, 335/1, 335/2, 311, 312, 313, 320/9, 321, 337 obręb geodezyjny Donimierz gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuję, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2018