Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 30.03.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min.12,00 m na terenie działki nr 335/25, 338, 301, 302, 303/2, 303/1, 307, 308, 271, 280, 272, 320/9, 262/12, 264, 321, 270, 318, 262/4, 262/1 obręb geodezyjny Donimierz gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuję, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.11.2018