Obwieszczenie GN.6733.8.2018 z dnia 05.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Wacława Ziemann zam. przy ul. Leśnej 12, 84-217 Jeleńska Huta w dniu 05.04.2018r. wydana został decyzja nr GN.6733.8.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 1/12, 1/17, 265/5 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.8.2018