Obwieszczenie GN.6733.6.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 41/8, 29, 94, 93/7, 93/8 obręb geodezyjny Jeleńska Huta, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Damazego Dęby zam. przy ul Uczniowskiej 29/15, 81-612 Gdynia w dniu 12.04.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.6.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.6.2018