Obwieszczenie GN.6733.7.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 8/15, 8/26, 8/25 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Milewczyk zam. przy ul Oliwskiej 48, 84-208 Kielno w dniu 12.04.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.7.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.7.2018