Obwieszczenie GN.6733.5.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/12, 58/6, 58/60, 58/52 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. zo.o. ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez Panią Monikę Rynkowską pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Pracownia Projektowa GAZ-MON, ul. Reja 18/37, 82-300 Elbląg zawiadamia się że w dniu 12.04.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.5.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.5.2018