Obwieszczenie GN.6733.3.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 100, 21/2, 21/55, 21/18,21/14 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 11.04.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.3.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.3.2018