Obwieszczenie GN.6733.11.2018 z dnia 12.04.2018r. zawiadamiające, że w sprawie budowy publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działki nr 335/2, 338, 301, 302, 303/2, 303/1, 307, 308, 271, 280, 272, 320/9, 262/12, 264, 321, 270, 318, 262/4, 262/1 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się że w dniu 12.04.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.11.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j/w.

Obwieszczenie nr GN.6733.11.2018