Obwieszczenie GN.6733.14.2018 z dnia 16.04.02018 zawiadamiające, że w dniu 16.04.2018 zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Budnik zam. przy ul. Nałkowskiej 19B, 81-198 Suchy Dwór postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami na działce nr 247/9, 324, 267 obręb geodezyjny Kamień, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.14.2018