Obwieszczenie nr GN.6733.10.2018 z dnia 16.04.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 16.04.2018r. wydana została decyzja nr GN.6733.10.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działki nr 324, 325, 326, 514, 336, 335/1, 335/2, 311, 312, 313, 320/9, 321, 337 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.10.2018