Obwieszczenie GN.6733.9.2018 z dnia 18.04.2018r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, w której imieniu występuje Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji zawiadamia się, że w dniu 18.04.2018 wydana została decyzja nr GN.6733.9.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji Inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznej drogi gminnej (KD) o szerokości min. 12,00 m na terenie działki nr 373/1, 377/1, 377/2, 382/3, 382/4, 378/5, 383, 384, 378/1, 378/6, 379, 381, 369/10, 373/2, 382/1, 382/2, 380, 310 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud.

Obwieszczenie GN.6733.9.2018