Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017 z dnia 26.04.2018r. zawiadamiające o zmianie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Dempc

Obwieszczenie GN.6730.653.2017