Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „CZĘSTKOWO II„ na dz. nr 32/5 i 33/3 (część) obręb Czestkowo”.

Obwieszczenie nr GO.6220.12018.3