Obwieszczenie GN.6733.29.2017.2018.ZM z dnia 09.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamia się, że w dniu 09.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A o/Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji MARTON, ul. Owocowa 37, 871-589 Gdynia postępowanie administracyjne w zakresie zmiany zapisu rodzaju inwestycji w w/w decyzji

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017.2018.ZM