Obwieszczenie GN.673318.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji INSTAL-TECH, ul. Balcerskiego 10/4, 80-299 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 58/13, 86/2, 190, 699/1, 699/13, 188 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.673318.2018