Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018 z dnia 17.05.2018r. zawiadamiając, że w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji INSTAL-TECH, ul. Balcerskiego 10/4, 80-299 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 369/37, 369/31, 369/41 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.17.2018