Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018 z dnia 24.05.2018r zawiadamiające, że w dniu 24.05.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oddział Gdańsk, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowaną przez pełnomocnika: Pana Tomasza Pietrzak pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: PROINSTAL, Os. Konstytucji 3-go Maja 16/16, 83-200 Starogard Gdański postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową gazociągu ś/c dn 63PE oraz dn 110PE wraz z przyłączami na działce nr 1, 3, 15, 16, 19, 184/4, 184/9 obręb geodezyjny Rębiska; działka nr 180/1, 180/35, 182/2, 182/22, 182/25, 182/36, 195 obręb geodezyjny Kielno; działka nr 106, 107, 109/1, 109/2, 109/3, 109/6, 109/7, 110, 112/1, 112/2, 114/1, 163/5, 163/9, 163/12, 163/17, 163/28, 163/29, 166/1, 168/3, 168/4, 169/1, 169/2, 170/1, 171/1, 172/1, 172/2, 172/5, 172/7, 172/8, 173/2, 175/5, 232/13, 232/14, 232/15 obręb geodezyjny Leśno; działka nr 18 obręb geodezyjny Kieleńska Huta gmina Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.16.2018