Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017.2018 z dnia 24.05.2018r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku ENERGA OPERATOR S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez: Pana Marka Baranowskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: MARTON, ul. Owocowa 37, 81-589 Gdynia zawiadamia się, że w dniu 24.05.2018r., wydana została decyzja nr GN.6733.29.2017.2018.ZM kończąca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie nr GN.6733.29.2017.2018