Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018 z dnia 05.06.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 24/86, 12/40, 98/5, 24/58, 24/87, 12/14 i kanalizacji sanitarnej na działce nr 473/1, 473/2, 24/86, 24/87 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.15.2018