Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018 z dnia 07.06.2018 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Ryszarda Dagil pełnomocnik inwestora adres do korespondencji RYSZARD DAGIL, ul. Tęczowa 15, 80-174 Otomin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE na działce nr 370/16 obręb Bojano; działce nr 75/1, 75/2, 77/8 obręb Dobrzewino, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.19.2018