Obwieszczenie nr  GN.6733.20.2018 zawiadamiające, że w dniu 11.06.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Orange Polska S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa reprezentowana przez Pana Pawła Kaszubowskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji JPP Projekt, ul. Kartuska 13A/1, 81-044 Gdynia postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. nr „50557 KAMIEŃ” na działce nr 99/8 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr  GN.6733.20.2018