Informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień.

Obwieszczenie nr GN.6730.653.2017