Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017 z dnia 19.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zmianie warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino

Obwieszczenie nr GN.6730.147.2017