Obwieszczenie nr GN.6730.652.2017 z dnia 22.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 111/32 obręb geodezyjny Dobrzewino

Obwieszczenie nr GN.6730.652.2017