Obwieszczenie nr GN.6733.22.2018 z dnia 25.06.2018 zawiadamiające, że w dniu 25.06.2018 zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Pana Ryszarda Dagil pełnomocni inwestora adres do korespondencji RYSZARD DAGIL, ul. Tęczowa 15, 80-174 Otomin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci gazowej śr/c dn90PE i dn63PE na działce nr 226, 245, 248/25, 248/10 obręb geodezyjny Warzno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.22.2018