Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018 z dnia 25.06.2018r. zawiadamiające, że w dniu 25.06.2018 zostało wszczęte na wniosek Pani Iwony Jankiewicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działce nr 370/16 obręb geodeyzjny Bojano oraz na działce nr 75/1, 75/3 obręb geodezyjny Dobrzewino.

Obwieszczenie nr GN.6733.21.2018